Mevlânâ Seyyid Hasan Kimdir Hayatı

Mevlânâ Seyyid Hasan Kimdir Hayatı

Türkistan’da yetişen velilerden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebelerindendir. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bilgi olmayan Mevlânâ Hasan, on beşinci asrın sonlarında yaşadı. Ubeydullah-ı Ahrâr’ın sohbetlerinde kemâle

17 Aralık 2010
bosluk

Mevlânâ

Mevlânâ

1. “Efendimiz” mânâsına bir büyüğe karşı söylenen hürmet ve saygı ifâdesi. Tahrîmen yâni harama yakın mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Mevlânâ Bahr-ul-ulûm, Erkân-ül-erbea kitabında diyor ki: “Tahrîmen mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Bu

15 Aralık 2010
bosluk


Sponsorlu Bağlantılar