mevlana hakkında bilgi vikipedi

mevlana hakkında bilgi vikipedi Hakkında Bilgi

Mevlânâ Seyyid Hasan Kimdir Hayatı

mevlana hakkında bilgi vikipedi

Türkistan’da yetişen velilerden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebelerindendir. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bilgi olmayan Mevlânâ Hasan, on beşinci asrın sonlarında yaşadı. Ubeydullah-ı Ahrâr’ın sohbetlerinde kemâle

Mevlânâ

mevlana hakkında bilgi vikipedi

1. “Efendimiz” mânâsına bir büyüğe karşı söylenen hürmet ve saygı ifâdesi. Tahrîmen yâni harama yakın mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Mevlânâ Bahr-ul-ulûm, Erkân-ül-erbea kitabında diyor ki: “Tahrîmen mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Bu