17

Aralık
2010

Mevlânâ Seyyid Hasan Kimdir Hayatı

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 1  |  

Türkistan’da yetişen velilerden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebelerindendir. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bilgi olmayan Mevlânâ Hasan, on beşinci asrın sonlarında yaşadı. Ubeydullah-ı Ahrâr’ın sohbetlerinde kemâle

15

Aralık
2010

Mevlânâ

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: Yok   |  

1. “Efendimiz” mânâsına bir büyüğe karşı söylenen hürmet ve saygı ifâdesi. Tahrîmen yâni harama yakın mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Mevlânâ Bahr-ul-ulûm, Erkân-ül-erbea kitabında diyor ki: “Tahrîmen mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Bu