mevlana hakkında bilgi vikipedi

mevlana hakkında bilgi vikipedi Hakkında Bilgi

Mevlânâ Seyyid Hasan Kimdir Hayatı

Mevlânâ Seyyid Hasan Kimdir Hayatı
mevlana hakkında bilgi vikipedi

Türkistan’da yetişen velilerden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebelerindendir. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bilgi olmayan Mevlânâ Hasan, on beşinci asrın sonlarında yaşadı. Ubeydullah-ı Ahrâr’ın sohbetlerinde kemâle

Mevlânâ

Mevlânâ
mevlana hakkında bilgi vikipedi

1. “Efendimiz” mânâsına bir büyüğe karşı söylenen hürmet ve saygı ifâdesi. Tahrîmen yâni harama yakın mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Mevlânâ Bahr-ul-ulûm, Erkân-ül-erbea kitabında diyor ki: “Tahrîmen mekrûh olan şeyi terk etmek vâcibdir. Bu