metin nedir vikipedi

metin nedir vikipedi Hakkında Bilgi

Metin

metin nedir vikipedi

Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle birlikte oluşturan sözcüklerin tümü; basılı ya da elyazması parça. Metin sözcüğü, Arap edebiyatında yazılı bir parça anlamında kullanılagelmiştir. Ama özellikle sözlü ya da yazılı açıklamalarından ayrı olarak

Metîn (El-Metîn)

metin nedir vikipedi

1.Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za’fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Mahlûkâtına (yarattıklarına) rızık verici yalnız