Metin

Metin

Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle birlikte oluşturan sözcüklerin tümü; basılı ya da elyazması parça. Metin sözcüğü, Arap edebiyatında yazılı bir parça anlamında kullanılagelmiştir. Ama özellikle sözlü ya da yazılı açıklamalarından ayrı olarak

16 Aralık 2010
bosluk

Metîn (El-Metîn)

Metîn (El-Metîn)

1.Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za’fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Mahlûkâtına (yarattıklarına) rızık verici yalnız

15 Aralık 2010
bosluk


Sponsorlu Bağlantılar