14

Aralık
2010

Materyalizm

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: Yok   |  

MATERYALİZM Allah ve kâinattaki herşeyi madde ile izah etmek isteyen ve âlemde bir gaye, bir şuur ve bir irade görmeyen, toplum hayatını ve fertler arasındaki ilişkileri ve davranışları belirleyen faktörün madde olduğunu iddia eden düşünce sistemi. Avrupa’nın