marakas hakkında bilgi

Marakas

Vurmalı müzik aleti olarak kullanılan kuru kabak. İçi oyularak çakıltaşı ve benzeri sert taneler konulmuştur. Marakas,…