kök türk devleti vikipedi

kök türk devleti vikipedi Hakkında Bilgi

Göktürklerin Tarihi

kök türk devleti vikipedi

İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti