kök türk devleti vikipedi

Göktürklerin Tarihi

İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik…