“kazaskerler” kısa bilgi

“kazaskerler” kısa bilgi Hakkında Bilgi

kazasker (kadıasker) Nedir

“kazaskerler” kısa bilgi

Osmanlı Devletinde askerî sınıfa âit şer’î ve hukukî dâvâlara bakan hâkim. Kazaskerlik, ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri olup, teşkilât târihi bakımından ordu kâdısı demektir. İlk olarak Abbâsîlerde kâdılkudâtlık şeklinde görülen kazaskerlik;