karbonhidratların tanımı

karbonhidratların tanımı Hakkında Bilgi

Karbonhidrat

karbonhidratların tanımı

Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan ve canlılar için son derece önemli kimyasal bileşikler grubu. Karbonhidratlar eskiden hidratlı karbonlar olarak, yani kendilerine su molekülleri bağlanmış karbon grupları olarak düşünülürdü. Öyle ki örneğin, molekül formülü C6H12O6 olan