kalsiyum nedir vikipedi

Kalsiyum Siyanamit

İnce toz hâlindeki kalsiyum karbürün 1000°C dolayında azot atmosferinde ısıtılmasıyla elde edilen bir madde (CaNCN). Azotlu…

Kalsiyum Fosfat

Kalsiyumun fosforik asit (H3PO4) ile verdiği tuz. Primer [Ca(H2PO4)2], sekonder (CaHPO4) ve tersiyer [Ca3(PO4)2] kalsiyum fosfat…

Kalsiyum

Kimyasal simgesi Ca olan ve periyodik cetvelin IIA grubunda yer alan kimyasal element. Kalsiyum, yer kabuğunun…