kalsiyum nedir vikipedi

kalsiyum nedir vikipedi Hakkında Bilgi

Kalsiyum Siyanamit

kalsiyum nedir vikipedi

İnce toz hâlindeki kalsiyum karbürün 1000°C dolayında azot atmosferinde ısıtılmasıyla elde edilen bir madde (CaNCN). Azotlu kireç adıyla da bilinir. Gübre olarak kullanılır. Toprağın nemiyle amonyağa dönüşür. Kimya sanayiinde birçok ürünün hammaddesidir.

Kalsiyum Fosfat

kalsiyum nedir vikipedi

Kalsiyumun fosforik asit (H3PO4) ile verdiği tuz. Primer [Ca(H2PO4)2], sekonder (CaHPO4) ve tersiyer [Ca3(PO4)2] kalsiyum fosfat olmak üzere üç kalsiyum fosfat vardır. Sonuncusu suda çözünmez. Doğada primer kalsiyum fosfat, fosforit minerali biçiminde bulunur. Bu mineral, fosfor

Kalsiyum

kalsiyum nedir vikipedi

Kimyasal simgesi Ca olan ve periyodik cetvelin IIA grubunda yer alan kimyasal element. Kalsiyum, yer kabuğunun yaklaşık %3,6’sını oluşturur ve en çok bulunan beşinci elementtir. Yaprak, kemik ve dişlerin en önemli bileşenidir. Gümüşümsü renkli ve oldukça yumuşak bir metaldir.