16

Aralık
2010

Kalsiyum Siyanamit

Yazar: debro  |  Kategori: Ansiklopedi  |  Yorum: Yok   |  

İnce toz hâlindeki kalsiyum karbürün 1000°C dolayında azot atmosferinde ısıtılmasıyla elde edilen bir madde (CaNCN). Azotlu kireç adıyla da bilinir. Gübre olarak kullanılır. Toprağın nemiyle amonyağa dönüşür. Kimya sanayiinde birçok ürünün hammaddesidir.

16

Aralık
2010

Kalsiyum Fosfat

Yazar: debro  |  Kategori: Ansiklopedi  |  Yorum: 3  |  

Kalsiyumun fosforik asit (H3PO4) ile verdiği tuz. Primer [Ca(H2PO4)2], sekonder (CaHPO4) ve tersiyer [Ca3(PO4)2] kalsiyum fosfat olmak üzere üç kalsiyum fosfat vardır. Sonuncusu suda çözünmez. Doğada primer kalsiyum fosfat, fosforit minerali biçiminde bulunur. Bu mineral, fosfor

16

Aralık
2010

Kalsiyum

Yazar: debro  |  Kategori: Ansiklopedi  |  Yorum: Yok   |  

Kimyasal simgesi Ca olan ve periyodik cetvelin IIA grubunda yer alan kimyasal element. Kalsiyum, yer kabuğunun yaklaşık %3,6’sını oluşturur ve en çok bulunan beşinci elementtir. Yaprak, kemik ve dişlerin en önemli bileşenidir. Gümüşümsü renkli ve oldukça yumuşak bir metaldir.