Kadızade-i Rumi Hayatı

Kadızade-i Rumi Hayatı Hakkında Bilgi

Kadızade-i Rumi

Kadızade-i Rumi Hayatı

KÂDIZÂDE-İ RÛMÎ; matematik, astronomi ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Mûsâ Paşa bin Mehmed bin Kâdı Mahmûd Efendidir. Dedesi Mahmûd Efendi, uzun zaman Bursa kâdılığı yapması sebebiyle Koca Kâdı adıyla tanınmıştı. Babası Mehmed Efendi de genç