iyonların tanımı

İyon

Bir ya da daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atom ya da bir atom…