17

Aralık
2010

Abdülvehhâb-ı Mısrî Kimdir Hayatı

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 2  |  

Mısır evliyâsından. İsmi, Abdülvehhâb, babasının ismi Ahmed’dir. Lakabı Tâcüddîn, künyesi Ebû Nasr’dır. İbn-i Arabşah ismiyle meşhur oldu. 1410 (H.813) senesinde Türkistân’da bulunan Hâc-ı Tarhân’da doğdu. 1516 (H.922) senesinde Mısır’da