hz haticenin hayatı vikipedi

hz haticenin hayatı vikipedi Hakkında Bilgi

Hz. hadıce, hatıce (r.a)

hz haticenin hayatı vikipedi

Hz. HADİCE, HATİCE (r.a) Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki. O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma’dır (İbn