14

Aralık
2010

Garanik olayı

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 1  |  

GARÂNÎK OLAYI Hz. Peygamber’in’ Mekke döneminde Habeşistan’a hicret eden müslümanların Mekke’ye tekrar dönmelerine sebep olarak gösterilen, ama gerçekte İslâm düşmanlarının uydurdukları asılsız bir rivâyet.

14

Aralık
2010

Evtas olayı

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: Yok   |  

EVTAS OLAYI Hicretin sekizinci yılında Huneyn gazvesinden sonra meydana gelen olay. Mekke’nin fethinden sonra Nasroğulları kabilesinden Mâlik b. Avf liderliğinde Hevâzin ve Sakıf kabilelerinden oluşan müşrik ordusu müslümanlara savaş