hicret olayı vikipedi

Garanik olayı

GARÂNÎK OLAYI Hz. Peygamber’in’ Mekke döneminde Habeşistan’a hicret eden müslümanların Mekke’ye tekrar dönmelerine sebep olarak gösterilen,…

Evtas olayı

EVTAS OLAYI Hicretin sekizinci yılında Huneyn gazvesinden sonra meydana gelen olay. Mekke’nin fethinden sonra Nasroğulları kabilesinden…