hasan bin musa nın hayatı

hasan bin musa nın hayatı Hakkında Bilgi

Ali Bin Mûsâ Feşlî Kimdir Hayatı

hasan bin musa nın hayatı

Evliyânın meşhûrlarından ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ali bin Mûsâ, künyesi Ebü’l-Hasan, nisbeti Cebertî ve Feşlî’dir. Zebîd şehrinde yaşadı. Doğum târihi bilinmemektedir. 1388 (H.791) senesinde vefât etti. Yemen’in Zebîd şehrinde Bâb-ı Sihâm