17

Aralık
2010

Ali Bin Mûsâ Feşlî Kimdir Hayatı

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 3  |  

Evliyânın meşhûrlarından ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ali bin Mûsâ, künyesi Ebü’l-Hasan, nisbeti Cebertî ve Feşlî’dir. Zebîd şehrinde yaşadı. Doğum târihi bilinmemektedir. 1388 (H.791) senesinde vefât etti. Yemen’in Zebîd şehrinde Bâb-ı Sihâm