17

Aralık
2010

Bostancı Baba Kimdir Hayatı

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 2  |  

Kayseri velîlerinden. İsmi Behâeddîn Çelebi’dir. Doğum ve vefât târihi belli değildir. On üç ve on dördüncü yüzyılda yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Kayseri’nin yukarı tarafındaki Saklan Kalesinin batısında yer alan tarlasında kavun, karpuz