gitar nedir özet

gitar nedir özet Hakkında Bilgi

Gitar

gitar nedir özet

Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan çalgı. İlk olarak 16. yüzyılda İspanya’da ortaya çıkan dört telli bir çalgıdan türemiştir. Bu çalgının alttaki üç teli çift, en üstteki teli de tek telden oluşuyordu. On dokuzuncu yüzyıla gelinceye