ferra isminin anlamı

ferra isminin anlamı Hakkında Bilgi

Ebû Bekr el-Ferrâ Kimdir Hayatı

ferra isminin anlamı

Nişâbur’da yetişen velîlerin büyüklerinden. Onuncu yüzyılda yaşamıştır. İsmi, Muhammed bin Ahmed, künyesi, Ebû Bekr’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 980 (H.370) senesinde Nişâbur’da vefât etti. Zamânında bulunan evliyânın önde gelenlerinden Ebû Ali