fedakarlık vikipedi

fedakarlık vikipedi Hakkında Bilgi

Atâ Efendi Kimdir Hayatı

fedakarlık vikipedi

Üsküdar’daki Özbekler Tekkesinin son şeyhi. İstanbul’un İngiliz işgâlinden kurtarılması sırasında büyük kahramanlık ve fedâkarlıklar göstermiştir. 1883 (H.1301) senesinde doğdu, 1936 (H.1355) senesinde vefât etti. Zamânının usûlüne göre tahsîlini tamamlayan