fedakarlık vikipedi

Atâ Efendi Kimdir Hayatı

Üsküdar’daki Özbekler Tekkesinin son şeyhi. İstanbul’un İngiliz işgâlinden kurtarılması sırasında büyük kahramanlık ve fedâkarlıklar göstermiştir. 1883…