erkek korosu hakkında bilgi

erkek korosu hakkında bilgi Hakkında Bilgi

Koro

erkek korosu hakkında bilgi

Tek ya da çoksesli olarak bir müzik yapıtını okumak üzere bir araya gelmiş topluluk. İlk çağlardan beri bilinen koro, eski Yunanlılarda halk şarkılarında kullanılırdı. Daha sonra Hristiyanlık ile birlikte dinsel toplantılarda, kiliselerde ve saraylarda kullanıldı.