divan nedir kısaca özet

Dıvan

DİVÂN İslâm ülkelerinde devlet işleri ile alâkalı en yüksek idarî makam. Divânu’l-ceyş, Divânu’l-mezâlim, Divân-ı Humâyûn gibi…