14

Aralık
2010

Dıvan

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 12  |  

DİVÂN İslâm ülkelerinde devlet işleri ile alâkalı en yüksek idarî makam. Divânu’l-ceyş, Divânu’l-mezâlim, Divân-ı Humâyûn gibi müesseseler, bunun örneklerinden birkaçıdır. Herhangi bir konu üzerinde tedvin edilmiş eser.