divan nedir kısaca özet

divan nedir kısaca özet Hakkında Bilgi

Dıvan

divan nedir kısaca özet

DİVÂN İslâm ülkelerinde devlet işleri ile alâkalı en yüksek idarî makam. Divânu’l-ceyş, Divânu’l-mezâlim, Divân-ı Humâyûn gibi müesseseler, bunun örneklerinden birkaçıdır. Herhangi bir konu üzerinde tedvin edilmiş eser.