dipnot nedir vikipedi

dipnot nedir vikipedi Hakkında Bilgi

Tenfiz

Tenfiz
dipnot nedir vikipedi

TENFİZ Bir hâkimin verdiği hükmü diğer bir hakimin istinafen vaki olan tetkiki neticesinde usûlüne uygun görerek tasdik etmesi. Ayrıca, hakimin hükmü infaz etmesi (yerine getirmesi), akdin geçerli hale getirilmesi anlamlarına da gelir. Bir çok hadis-i