dağ nedir kısaca

dağ nedir kısaca Hakkında Bilgi

Dağ

dağ nedir kısaca

DAĞLAR, En yeni kuramlara göre yerkabuğu hareketsiz vetıkız bir bütün değildir; başlıca altı katmandan (veya parçadan) ve birbirine göre daha hareketli olan belirli sayıda daha küçük katmanlardan oluşmuştur (yerkabuğunun altında, akışkan magmadan oluşan çekirdek kabuğu