Ağnam Resmi Kanunu

Ağnam Resmi Kanunu Hakkında Bilgi

Ağnam Resmi (Vergisi)

Ağnam Resmi Kanunu

Ağnam Resmi (Vergisi) Osmanlılar’da küçükbaş hayvandan alınan bir vergi. İslâm devletlerinde çeşitli adlarla rastlanan bu vergi, Osmanlı resmî kayıtlarında resm-i ganem, âdeti ağnam şekillerinde de geçer. Şer’T vergilerden sayılan ağnam resmine bazı sancak