Türkü Nedir Vikipedi

Sponsorlu Bağlantılar


Halk şiirinde kendine özgü bir ezgiyle söylenen, genellikle kavuştaklı bir nazım biçimi. Türkü terimi, Türk sözüğünün, sonuna Arapça ilgi eki “î”nin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkî (Türke özgü) sözcüğünün ses uyumu dolayısıyla halk ağzında türkü biçimine dönüşerek Türkçeleştiği düşüncesinde birleşilmektedir. Bir nazım biçimi ya da halk şiirinin türlerinden biri olarak tanımlanan türkünün öteki halk şiiri türlerinden ayrımı, ezgisi dolayısıyladır. Sözgelimi mani ya da koşma türündeki bir nazım, türkü ezgisiyle söylenince türkü sayılır. Nitekim halk arasında ezgiyle söylenen bütün manzum parçalar türkü olarak görülmüştür. Bu durum hem kesin bir türkü biçimi saptamayı hem de biçimden yola çıkarak türküyü öteki türlerden ayırmayı zorlaştırmaktadır. Türküler özellikleri bakımından ezgilerine göre, konularına göre, yapılarına göre olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Ezgilerine göre usullüler ve usulsüz türküler biçiminde ikiye ayrılır. Oyun havaları genellikle usullüdür. Uzunhavalar da usulsüzdür. İşlenen temler göz önünde tutularak konuları bakımından türküleri sınıflama denemeleri bütünü kapsayamamaktadır. Yine de kabaca şöyle bir sınıflama yapılabilir.

1) Ninniler ve çocuk türküleri;
2) Doğa üzerine türküler;
3) Aşk türküleri;
4) Kahramanlık türküleri;
5) Askerlik türküleri;
6) Tören türküleri;
7) İş türküleri;
8) Eşkıya türküleri;
9) Acıklı olaylarla ilgili türküler;
10) Güldürücü türküler;
11) Karşılıklı türküler;
12) Oyun türküleri;
13) Ölüm türküleri (ağıtlar).

Yapılarına göre beşliden başlayarak on altılıya değin, hece ölçüsünün her kalıbında türküler vardır. Bu durum, türkünün bağımsız bir kuruluş ya da tür olmadığının, sözden çok ezgiyle ilintili bulunduğunun kanıtıdır. Türkülerin yapısı çok değişiktir. Halk şiiri türlerinden her biri türkü olabilir. Bu özelliklere dayanarak türküler bent ve kavuştak dize sayısına göre kümelenmektedir. Uyak düzeni ise her biçimde değişmekle birlikte, genellikle bentler de, kavuştaklar da kendi aralarında uyaklı olmaktadır. Dörtlüklerle kurulmuş türküler de, çoğunlukla mani ya da koşma türünün türkü ezgisiyle söylenmesinden oluşmuşlardır. Nitekim kavuştaksız türküleri de böyle bir değiştirmenin ürünü sayabiliriz. Ayrıca aruzla söylenmiş kimi nazımlar da ezgilerden dolayı türkü sayılmaktadır. Araştırmacılar türkünün, Türk halk şiirinde kullanılmış en eski türlerden biri olduğu konusunda birleşmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lugati’t Türk”ünde geçen dörtlükler de bu kanıyı desteklemektedir.
“Türkü” için 28 cevap               

 1. bu mu kısa???ya üf çok uzun ya????

 2. çüşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş bune be acaba bunun uzunu nasıl

 3. esranın dediği gibi aynen

 4. mecbuur yazacaaaz.

 5. iyi ki kısa dedik

 6. bu mu kısa

 7. iyiki kısa dedik offffffffffffff

 8. iyiki kısa dedik offffffffffffff şuna bak

 9. kısaca yazdım ne kadar çıktığına bak ya offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 10. öküz kadar

 11. bu ne ya kısa dedim orman demedim -,-

 12. bizim ödev var başka siteaçsaydıya baştan sona doğru

 13. çok uzun bu sayfanın kapatılmasını istiyom çok uzun yarına yetişmesi lazım.

 14. güzel

 15. güzel ama biraz uzun

 16. çok uzun

 17. Arkadaşlar güzel olmuşta Deftere YAZARKEN SIKINTI ÇEKİYORUZ :D

 18. istediğimi bulamadım inşallah en kısa zamanda gelişir

 19. ela mervecim ben sana bir türkü söyleyeyim vardar ovasının türküsünü yaz bebeyim okey

 20. çok uzun biraz daha kısa bilgiler istiyorum

 21. kısa anlatışları bu demek abicim

 22. kısaca olcak dedim hayvan kadar çıktı

 23. aynn ya çok uzun

 24. halk türküleri ve hikayeleri yazın çıkar size katılıyorum

 25. lütfen bunun daha kısa ve özü yok mu

 26. çok uzun

 27. ben ödevim için türkü arıyorum ama bulamıyorum

 28. ya ben performance ödevim için istiyorum elle yazmak mecburi imiş uğraşamam çok uzuzn

Lütfen Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın