Tüketim Nedir Vikipedi Kısaca Anlamı Hakkında Bilgi

14

Aralık
2010

Tüketim

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 29  |  
Sponsorlu Bağlantılar

İktisadî mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya tatmin et­mek üzere kullanılması. “İktisadî mal ve hizmetler” ifadesi, elde edilirken bir bede­lin, bir fiyatın ödendiği mallara işaret et­mektedir. Herhangi bir fiyat ödenmeksizin elde edilebilen veya faydalanılabilen mal­lar tarifin dışında tutulmaktadır.

ihtiyaçların doğrudan doğruya karşılan­ması, söz konusu mal ve hizmetlerin bizzat kullanılmasından hasıl olan direkt tatmini ifade etmektedir.

İnsan ihtiyaçlarının doğ­rudan tatmininde kullanılan mallar, tüketim mallan adını almaktadır. Tüketim malları yiyecek, içecek vs. gibi dayanıksız tüketim malları; otomobil, buzdolabı, mesken vb. gibi dayanıklı tüketim mallan olarak tasnif edilmektedir. Bunlara bir de hizmetleri ila­ve etmek gerekmektedir.

Tüketim malları insanlann ihtiyaçlarını direkt olarak tatmin etmeleri itibariyle yatı­rım mallarından farklılık arzederler. Yatı­rım mallan doğrudan doğruya tatmin sağla-nrtavıp, sahiplerine gelir temin etmek sure­tiyle fayda hasıl eden mallardır. Bu bakım­dan, yatırım mallarına yapılan harcamalar insanlann ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamazlar.

Çeşitli miktarlarda yiyecek veya giyecek satınalınarak bunlardan istifa­de edilmesi ile bir makinanın satınaunması halleri, tüketim ve yatırım mallarının direkt tatmin sağlama açısından farklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Keza bir ülke­nin yıllık kömür veya elektrik enerjisi tüke­timinden bahsedildiğinde de durum aynı­dır.

O dönem zarfında kullanılan kömür ve­ya elektrik enerjisi için yapılan harcamalar içerisinde, fertlerin ve ailelerin tüketimi ile mesela fabrikalarda veya işyerlerinde kul­lanılan kömür veya elektrik enerjisine yapı­lan harcamalar da yer almaktadır. Fertler ve aileler tarafından kullanılan kömür veya elektrik enerjisine yapılan harcama “tüke­tim” olarak kabul edilirken, diğer kullanım­ların “tüketim” olarak kabul edilemeyeceği ortadadır.

Kısacası, “tüketim” denildiğinde akla insan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya tatmin eden mal ve hizmetlerin kullanılma­sı gelmektedir.

Tüketim sadece fertler ve aileler tarafın­dan gerçekleştirilen harcamalara münhasır değildir. Bazı mal ve hizmetler devlet tara­fından sağlanır. Parklar, emniyet, itfaiye, eğitim ve sağlık hizmetleri bunlardan bazı­larıdır.

Yukarıdaki izahlarda yer alan “kullan­ma”, tabiri üzerinde bir miktar durmak ge­rekmektedir. Tüketim terimi yok etme, tah­rip etme manalannı ihtiva etmektedir. Bununla beraber, tüketilen malların yıpranma­sı veya tahrip olması bütün mallar için söz konusu değildir. Bu açıdan mal ve hizmet­ler bir derecelendirmeye tabi tutulabilirler. Böyle bir derecelendirme yapıldığında, yi­yecek ve içecekten dayanıklı tüketim mal­larına, hatta sanat eserlerine kadar yayılan geniş bir yelpaze ile V?rşı karşıya kalırız.

Yiyecekler faydalanılandan anda ortadan kaybolur, tahrip edilmiş olurlar. Giyecekle­rin tahrip olma veya ortadan kalkma vetire­si daha uzundur. Otomobil, buzdolabı veya mesken gibi dayanıklı mallar uzun süre kul-lanılsalar bi’t varlıklarını ve faydalı olma Özelliklerini korumaya devam ederler. Gü­zel bir tablo veya bir musiki eseri ise uzun zaman boyunca kullanıldığı halde (burada “seyretme” ve “dinlenme” anlamında kulla­nılmaktadır) kıymetinden birşeyler kaybet­mek şöyle dursun kıymet bile kazanabilir.

Bütün bunları dikkate alarak, tüketimi, mal ve hizmetlerin “tüketilmesi” veya “tahrip edilmesi” şeklinde anlama yerine, onların elde edilmesi, kullanılması veya onlardan faydalanılmasından bahsetmek daha doğru olacaktır.

Buraya kadar yapılan izahlara dikkat edildiğinde tüketim tabirinin başlıca üç mânâda kullanıldığı görülün Birincisi tüke­tim fiili olup, bir mal veya hizmeti kullanan ve faydalanan kimsede hasıl edeceği tatmin duygusudur, ikincisi tüketiciye mal ve hiz­met şeklinde ulaşan tatmin vasıtaları olup, bir şahsın veya toplumun mülkiyetinde bu­lunan malların tüketim veya yatırım mallan olarak dağılımını ve envanterini açıklamak açısından önem taşımaktadır.

Üçüncüsü ise tüketilecek mal ve hizmetlere para şeklinde yapılmakta olan harcamalardır. İktisadi açı­dan asıl önemli olanı bu sonuncusudur.

Tüketim harcamalarının önemi, milli ge­lirin bir unsuru olarak ekonomide gelir ve istihdam meydana getiren bir unsur olarak ortaya çıkmasından ileri gelir. Klasik ikti­satçılar, iktisadî gelişme konusunda serma­ye birikimine önem vermişlerdir. Sermaye birikiminin yolu ise tasarruftan geçmekte­dir. Bu, gelişmenin ilk safhalarında yanlış bir düşünce değildir. Büyüme bîr “artma” ve “çoğalma” durumu ise, bunun, cari gelir­den bir kısmının “tüketiltneyip” “artırılma­sı” ile mümkün olacağı ortadadır.

Ancak, ekonomi gelişip belli bir üretim kapasitesi­ne erişti mi, artık bu kapasitenin kullanıl­ması suretiyle üretilecek mal ve hizmetlerin tüketilmesi zaruri hale gelecektir. Eğer bu mümkün olmazsa, tüketimin, önemli bir unsurunu teşkil ettiği milli gelirde muaz­zam dalgalanmalar meydana gelecek, bu da istihdamı aynı şekilde tesiri altına alacak­tır.

İstihdam hacminde menfi yönde meyda­na gelecek dalgalanmaların sosyal ve eko­nomik açıdan son derece mahzurlu olduğu hatırlanacak olursa tüketimin, söz konusu dalgalanmalara sebep olmaksızın belli bir seviyeyi muhafaza etmesi gerektiği rahat­lıkla söylenebilir.

Diğer taraftan, milli gelirin bir diğer un­surunun da yatırım harcamaları olduğu ha­tırlanacak olursa, yine tüketimin, iktisadi büyümeyi devam ettirmeye kâfi gelecek miktarda yatırım yapılmasına imkân vere­cek bir tasarruf bakiyesini sağlayacak sevi­yede seyretmesi gerekeceği aşikârdır.Konu Hakkında Yorum Yazıp Görüşlerinizi Belirtin

yorumlar:

29 Yorum Yapılmış!

  hilal

  Şub 09, 2012

  bide tüketim hakkında komposizyon olsa tam olacak

  Cevapla

   Anonim

   Oca 12, 2015

   Ben de Hilal’le aynı fikirdeyim

   Cevapla

   Anonim

   Oca 12, 2015

   Yaşasın! Kim yazdıysa çooook teşekkür ederim

   Cevapla

  rümeysa

  Şub 09, 2012

  niye daha güzel olsa olamz 2saatte bir birşey buluyorum lütfen banada yardım edin kendinizi düşünmeyi yani herkez benim düşünceme katılır işşalah çabuk yazın varya ağzımdan bilaf çıkacak

  Cevapla

  bengü

  Şub 28, 2012

  neden bukadar bekliyoruz acaba merek ediyorum doğrusu. biraz çabuk olurmusunuzzzzzzzzzzzzzzzz. AMA YİNEDE YARDIMCI OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİ…

  Cevapla

  GAMZE KAHYA

  Şub 28, 2012

  BURADA HER ŞEY VAR BUNU YAPIP SUNANA TEŞEKKÜR EDERİM…ABİLER ABLALAR.

  Cevapla

  enes

  May 08, 2012

  Allahrazı olsun ödev için en kapsamlı yazı olmuş bunu üzerinde kimin emeği varsa çok teşekkürler

  Cevapla

  Anonim

  Kas 17, 2012

  ben tüketimin çağrıştırdığı kelimeler diye yazdım hiçbirşey anlamadım isimsiz

  Cevapla

  pelin emin

  Ara 03, 2012

  çok sağolsun çok yardımı dokundu allah sağolsun

  Cevapla

  efna aktaş

  Ara 13, 2012

  gerçekten yardım edin

  Cevapla

  tuğçe

  Ara 14, 2012

  tüketim keimesinin çağruştıklarıyla bir zihin haritası yapabilirmisin hilal

  Cevapla

  Anonim

  Ara 17, 2012

  hiç güzel olmamışşş beğenmedim çok kötüüü olmuşşş

  Cevapla

  ayla güneş

  Ara 17, 2012

  çirkinnnnnnnn beğenmedim

  Cevapla

  aslı

  Eki 29, 2013

  hiç beğenmedim iyrenç

  Cevapla

  ilfan

  Eki 29, 2013

  beğenmedim

  Cevapla

  hayrunnisa

  Ara 05, 2013

  tüketim kelimesinin çağırışdırdıklarıyla bir zihin haritası

  Cevapla

  hayrun nida

  Ara 05, 2013

  tüketim kelimesinin çağrışdırdığı bir zihnin haritası

  Cevapla

  bilinmeyen insan?

  Ara 09, 2013

  bune be daha hiçbirşey okumadım ama bariinsan otamatik bir okuyucu koyardı

  Cevapla

  ahmet ozcan

  Ara 10, 2013

  Lan yazmiyo

  Cevapla

  misafireeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  Ara 11, 2013

  :( işime yaramadıda:) yaradıda

  Cevapla

  merve

  Ara 14, 2013

  teşekkürler

  Cevapla

  ömer

  Ara 14, 2013

  hiç güzel yapmamışsınız

  Cevapla

  fatma

  Ara 17, 2013

  acil olarak tüketimi çağrıştıran dokuz kelimeeee istiyorummmmmm

  Cevapla

  ayşe

  Ara 18, 2013

  bu ne ya ne biçim yazı allahım allahım ………

  Cevapla

  ayşe

  Ara 18, 2013

  allahım yazıya bak ah ah …….

  Cevapla

  sueda

  Mar 05, 2014

  süper olmuş valllllahiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Cevapla

  Anonim

  Kas 18, 2014

  Çok kötü bir şey öğrenemedim

  Cevapla

  Anonim

  Ara 08, 2014

  beyenmeyenler yorum yapmasınlar ben çok beğendim beyenmeyenler yanılmış

  Cevapla

  Anonim

  Ara 29, 2014

  hiç güzel değil

  Cevapla