Silahtar Nedir Vikipedi

Sponsorlu Bağlantılar


Osmanlı Devleti’nde padişah, vezir gibi devlet büyüklerinin silâhlarının bakımıyla görevli kimse. Bu makam, ilk olarak Yıldırım Bayezit (I. Bayezit) zamanında oluşturuldu. Silâhtarlar, Enderun’a alınan gençler arasında zamanla yetişerek bu mevkiye yükselirlerdi. Görevlerinin başında padişahın silâhını taşımak, öteki silâhlarıyla birlikte diğer kıymetli mücevher ve eşyalarını korumak; padişahın gezintilerine katılmak gelirdi. 17. yüzyıldan sonra sadrazamlığa kadar yükselme fırsatı buldular. II. Murat zamanında asıl görevlerini unutup ticaretle uğraşan, verilen hizmetlerde halka zulmetmeyi iş bilen kimselerin toplandığı bir yığın durumuna düşen silâhtarlık, II. Mahmut döneminde ortadan kaldırıldı.
“Silahtar” için 5 cevap               

  1. güzel ama tam değil biraz daha açmaya çalışın

  2. eeeeeeeeeeeeee havalrda iyice soğudu be :)

  3. güzel

  4. he bizim köyde havalar güzel sizin orda nasıl it oğlu itler dümbükler

  5. termus

Lütfen Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın