Pazırık Nedir Vikipedi

Kazakistan’da, Altay Dağları’nın doğu kesiminde, İskit mezarlarının bulunduğu tarihî mekân. Büyük Ulagan Irmağı’na açılan vadide yer alan bu alanda, M.Ö. V.-III. yy’lardan kalan kurganlar bulunur. Kazılarda İskitlerin Avrupa’ya göç etmelerinden önceki döneme ait gelenek ve sanatları yansıtan önemli buluntular ele geçmiştir. Bu buluntular arasında mumyalanmış bir insan vücudu, kumaş parçaları, çalgı parçaları dikkat çekicidir.Yapılan Yorumlar

Yorum Yapın