Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Camileri Nedir Vikipedi

Arnavutluk-Muradiye Camii

Arnavutluk-Bekarlar Camii

Ethem Bey Camii- Arnavutluk

Atina Fethiye Camii – Yunanistan

Ali Paşa Camii – Bosna Ferhadiya Camii – Bosna

Ali Paşa Camii: 1561 1560 yılları arasında Budin beyler beyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılan camii klasik İstanbul stilini yansıtmaktadır. Bir büyük ve 3 küçük kubbesi vardır. Hemen yanında Avusturya Macaristan imparatorluğuna karşı isyan etimiş boşnak şehitlerin türbeleri bulunmaktadır. Gene yakınındaa inşaa edilmiş olan Ali Paşa köprüsü ise günümüze ulaşamamıştır.
Ferhadiya Camii: Ferhad bey tarafından 1562 yılında yaptırılmıştır. 1 büyük ve 3 küçük kubbesi vardır. Küçük kubbelerden aşağı avluya sarkan çatısı ise 1917’de kaldırılmıştır. klasik osmanlı mimarisinde inşaa edilmiş . Ne yazıkkı savaş sırasında tahribata mahsur kalmıştır.

Gazi Hüsrev Bey Camii -Bosna
1537 yılında Gazi Hüsrev Bey adına inşa edilmiştir. Mimarı Farsi Džem Esir Ali , vaktinde Osmanlı baş mimarıdır. Camii’nin yanında bir şadırvan bir mektep bir abdesthane , Gazi Hüsrev Beyin türbesi , Muvekithane , ve 45 metre uzunluğundaki minaresi ve saat kulesi ile , şehrin merkezi konumunda ve merkezdeki en büyük ve en kapsamlı yapıdır. 1995’ten bu yana savaşta görmüş olduğu hasar nedeniyle restarasyondadır.

Hünkar Camii – Bosna Hersek
1457’de Isa bey tarafından Fatih Sultan Mehmet Han’a armağan olarak yapılmıştır. Yanında, Saraybosna’ya isim veren Saray , bir köprü,bir Kervansaray bir han bir hamam bir değirmen bir tekke ve çeşitli dükkanlarla birlikte büyük bir kompleks halinde inşa edilmiştir. Bugunkü Halini ise 1566’da Kanuni Sultan Suleyman zamanında -çeşitli eklemeler suretiyle – almıstır.

Sultan Abdülmecid Zamanında kopleks yeniden inşa edilmiş, bir kütüphane ilave edilmiş ve tekke genişletilmiştir. Komplekse 1912’de birde Ulema meclisi eklenmiştir.

Alaca Cami – Kalkandelen-Makedonya
Makedonya`nın Kalkandelen şehrindeki 6 asırlık tarihi Alaca Camii, mimarisi ve süslemeleri ile Osmanlı dönemini yansıtan benzersiz Türk eserlerinden biri.

Osmanlı Barok stilini temsil eden bu tarihi cami, iç ve dış süslemeleri ile diğer camilerden farklı bir görüntü çiziyor. 15`inci yüzyılda inşa edilen cami, 17`nci yüzyıl sonlarında Kalkandelen`de meydana gelen yangında büyük hasar görmesi üzerine ve 1833 yılında mutasarrıf Abdürrahim Paşa tarafından onarıldı.

Alaca camiinin en çok dikkat çeken özelliği, duvarlarındaki rengarenk canlı motifler. Caminin dış cepheleri dörtgen şeklinde renkli kalem işleriyle süslü. İç dekorasyonda ise benzerine rastlanmayan, Osmanlı döneminin şehirleri ile Mekke manzaraları yer alıyor

Tombul Cami – Şumnu-Bulgaristan
Bulgaristanın Şumnu ilinde bulunan Şerif Halil Paşa Camii halk arasında Tombul Camii olarak bilinir. 1744 yılında Şerif Halil Paşa tarafından yaptırılmış yapı, 40 m. yükseklikteki tek şerefeli minaresi, Kubbesi ise 25 m. yükseklikte olan caminin duvarları düz taştan kesilmiş, geometrik şekilde yontulmuş ve çeşitli bitki figürleriyle süslenmiş görünüme sahiptir, iç mekanlarda Lale devri etkisi diyebileceğimiz Türk Barok kalem işi bezeme görülmektedir.

Aynı zamanda Külliye olan Camii kompleksi içinde kütüphane ve mektebi de içeren bir medrese bulunur. Camii Batı mimarisinin özelliklerini taşıyan bir Osmanlı yapısı özellğini de taşır. Yapı Türkiye hariç Balkanların en büyük ikinci camisi olma özellğini de taşır.

Bulgaristan’da Osmanlı mimarîsinin tamamıyla korunmuş tek eseridir. Tombul Camii 2004 yılında restore edilerek tekrar ibadete açılmıştır.

ÜSKÜP CAMİLERİ
14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın ilk yarısında Üsküp’te o zamana kadar görülmemiş inşaat faaliyetleri gerçekleşmeye başlamıştır.

Kısa bir zaman dilimi içerisinde Vardar nehrinin sol yakasında dillere destan bir şehir kurulmuştur. İlk camilerin temelleri 15. yüzyılın ilk yarısında atıldı. Sultan Murat II camii bu dönemde inşa edilen en görkemli dini yapılardan biriydi. 1436 tarihini taşıyan ve orijinal haliyle kubbeli bir eser olan cami, tarih boyunca üç yangın, iki büyük depreme, dört savaş geçirdiğine karşın, halen ayaktadır ve müslüman kardeşlerimize hizmet etmektedir.

Selvi boylu minaresiyle ve avlusundaki saat kulesiyle gözleri kamaştıran caminin arka cebhesinde Beyhan Sultan, sol cebhesinde de Dağistanlı Ali Paşa’nın medfun olduğu iki türbe bulunmaktadır. Sultan Murat II camii tamamlanır iken temelleri yeni atılan İshak Bey camiinin yapımı başlamıştır.

Cami iki yıl sonra tamamlanarak 1438 yılında ibadete açılmıştır. Üsküp fetihlerinden Paşa Yiğidin oğlu olan İshak Bey kentin tarihinde çok önemli ber yer almaktadır. Medresesi, zaviyesi, bir de hamamı vakfedilen caminin duvarları alacalı çiçek motifleriyle süslü olduğu için, halk camiye Alaca camii adını yakıştırmıştır. 1963 depreminde nasibini alan cami onarılmış, namaza açık ve gayet iyi vaziyettedir.

Üsküp’ün tarihine damga vuranlar arasında İsa Bey’in adı büyük harflerle yazılmıştır. Üsküp hakkındaki meşhur Vakıfname’yi yazan İsa Bey, İshak Bey’in oğludur. Taş köprünün sağ tarafında, hemen köprü başında Karlızade mehmed Bey tarafından 1494 yılında yaptırılan Burmalı Camii, ayrı bir hikayedir.

Üstü üç beşik tonozla örtülü olan, minaresi burma taştan örülen cami 1925 yılına kadar ancak ayakta durabilmiştir.Zamanın Sırp rejimi tarafından yıktırılarak, yerinde askeri bir mahvil yaptırılmıştır.

Caminin yıkımı Türk İslam eserlerine vurulan en ağır darbelerden biri olarak tarihe girmiştir. Caminin kimi kalıntılarına (kimi sutunları)bugün bile kent parkında rastlamak mümkündür. Kitabesi kayıptır.

15. yüzyılın sonlarında inşa edilen Mustafa Paşa camii ve 16. yüzyılın hemen başlarında yaptırılan Yahya Paşa camii Osmanlı idaresinin zirve dönemlerine rastlamaktadır. 1492 yılında inşa edilen Mustafa Paşa camii, bu topraklardaki Türk mimarisinin nekadar yüksek bir aşamaya ulaştığını gözler önüne seren en güzel örneklerden biridir. 1503 ylında Üsküp’te daha bir muazzam kubbeli cami inşa edildi.

Sultan II Beyazit’in damadı Yahya Paşa Balkanların o zamana kadar en yüksek minareli camiini inşa ederek, 16. yüzyılın başında meydana gelen Türk İslam eserlerine damgasını vurdu. Üsküp’te paşalar ve beyler yanı sıra hanımefendiler de hayrat bina etmişlerdir.

Yahya Paşa’nın kızı Hani Hatun Üsküp’ün meşhur Hacı Şeyh Meydanlığında Hatuncuklar adında çok güzel kubbeli bir mahalli cami inşa etti. Bu camide ilk başta sadece kadınların namaz kıldığı rivayet edilir. Yaklaşık yüz senedir enkaz olarak duran oysa geçenlerde temelinden onarılan bu cami şimdi artık o eski şan ve şöhretine kavuştu.

Üsküp – Mustafa Paşa Cami

Üsküp Murat Paşa – Çarşı Merkez Cami

Üsküp-Sultan II. Murat Camii ve Saat Kulesi

Üsküp İsa Bey (Alaca) Camii

Üsküp İshak Bey Camii

Üsküp Yahya Paşa Camii

Yıkılan Üsküp BURMALI camii

Pirlepe Cami – Makedonya Priştine-Kosova Fatih Camii

Bulgaristan Seyfullah Efendi Camii (Banyabaşı Cami)

Bulgaristan Lala Şahin Paşa Camii Bulgaristan Lala Paşa Camii

Kırcaali – Hacı Hüseyin Camii (Belogradcik) ve Eğridere Camii

Koski Mehmet Paşa Camii – Mostar / Bosna Hersek

Gazi Hüsrev Bey Camii- Saraybosna

Haci Aliya Camii – Pocitel koyu-Bosna Hersek İslam Ağa Camii- Niş-Sırbistan

Karagozbey Camii – Mostar Bosna HersekReaders Comments (1)

  1. hani bekarlar cami burda hiç bi sitede yok be 🙁

Yorum Yapın