Kimyasal Tepkime Nedir Vikipedi

Bir ya da daha çok iyon, atom ya da molekülün başka iyon, atom ve moleküllere dönüşmesi olayı. Kimyasal tepkimelerde elektron değişimi ya da ortaklaşması yoluyla yeni bağlar kurulur ya da var olan bağlar parçalanarak atomun elektron dizilişinde bir değişiklik meydana gelir.

Bu olay, tepkime sonunda tepkimeye giren maddelerin ortadan kaybolup yeni bir (ya da birden çok) maddenin belirmesiyle sonuçlanır. Örneğin, hidrojen ve oksijen atomları kendi özelliklerini yitirerek, kimyasal bir tepkime sonucunda, yepyeni özellikleri olan suyu oluştururlar.

Kimyasal tepkimeler kimyasal bir denklemle gösterilirler. Birçok tepkime ters yönde de işleyebilir (yani sudan, hidrojen ve oksijen elde edilebilir).

Tepkime sırasında ısı çıkışı olursa, egzotermik (ısıveren) tepkime; tepkimenin oluşması için dışarıdan ısı gerekliyse endotermik (ısıalan) tepkime söz konusudur.

Başlıca kimyasal tepkime türleri redoks tepkimeleri, sentez tepkimeleri, ayrışma tepkimeleri, yer değiştirme tepkimeleri, iyon tepkimeleri ve tersinir tepkimelerdir.