İslam Ansiklopedisi

İSlamiyet Hakkında Konular..

Alacaklı

ALACAKLI Başkasından nakit para veya mal alacağı bulunan kimse. Bu alacak, ticarî bir akitten doğabileceği gibi…

Al-ı aba

ÂL-İ ABÂ Hz. Peygamber’in ehl-i beyti ile ilgili bir terim. Peygamberimiz (s.a.s.) ve onun kızı Fâtıma,…

Al, alu muhammed

ÂL, ÂLU MUHAMMED Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ailesi, ehl-i Beyt. Âl, ehil kelimesinden dönüşmüş olup, sözlükte; serap,…

Akıle

ÂKİLE Diyet anlamında kullanılan bir İslâm ceza hukûku terimi. Diyet ödemek anlamına gelen ‘akl’ mastarından ism-i…

Akıl hastalıgı

AKIL HASTALIĞI Düşünme, anlama, idrak etme; karar verme ve tedbir alma yeteneklerindeki eksiklik. İslâm’da kişinin yaptığından…

Akıl

AKIL Bağlamak, engel olmak, tutmak, diyet vermek, idrak, muhakeme kabiliyeti, kavrayış, zeka. insanların tehlikeye düşmesine engel…

Akıka kurbanı

AKİKA KURBANI Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki…

Aksırmak

AKSIRMAK Burun zarının ve nefes verme kaslarının sarsıntılı bir hareketiyle havayı bir anda ağızdan ve burundan…

Aksam namazı

AKŞAM NAMAZI İslâm’ın beş temel ibadetinden biri olan beş vakit namazdan akşam vaktinde kılınanı. Diğer farz…

Akraba

AKRABA Birbirine yakın kimseler, aralarında, nesep, süt veya evlilikten doğan bir yakınlık bulunanlar. Birbirinin soyundan gelmek…

Akli delıl

AKLÎ DELİL Delîl; "Mürşid, rehber, kılavuz" anlamlarına gelir. Istılahda ise, "bilinmeyen şeylerin bilinmesini mümkün kılan şeydir."…

Akide

AKÎDE Bir şeye inanmak, bir kimseyi veya bir haberi tasdîk etmek ve kabul ile ona sadık…

Akaıd

AKÂİD Dînin temel hüküm ve prensiplerini özlü bir şekilde anlatan kâide ve düstûrlar. Akâid kelimesi inanç…

Akabe bey

AKABE BEY’ATLARI Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında Mekke’nin Akabe adı verilen…

Akabe

AKABE Sarp yokuş, tehlikeli geçit, geçilmesi ve aşılması zor olan dağ yolu, tepe anlamında Arapça bir…

Ahzab suresı

AHZÂB SURESİ Kur’an-Kerîm’in otuzüçüncü suresi. Medine’de nazil olmuş, yetmişüç ayet, binyüz seksen kelime ve beşbinyediyüzdoksanaltı harften…

Ahırete ıman

ÂHİRETE İMAN "Son" ve "Sonra Olan" anlamında Arapça bir kelime olan "Âhiret", "Âhir" kelimesinin müennes (dişi)…

ıçkı

İÇKİ Aklın sıhhatli düşünme ve muhakeme yeteneğini gideren, sarhoşluk denilen hale sebep olan içecekler. Kur’an-ı Kerîm…