Hücre Bölünmesi Nedir Vikipedi

Hücrenin, yeni hücreler meydana getirecek şekilde bölünmesi. Hücre bölünmesi, bir hücrelilerde çoğalmayla sonuçlanırken çok hücrelilerde üreme ya da büyüme amacıyla gerçekleştirilir. Prokaryot hücrelerde (bakteri hücresi vb.) bölünme ile iki özdeş (aynı) hücre oluşur. Ökaryot hücrelerde (bitki, hayvan hücresi vb.) ise, çekirdekteki genetik materyalin kromozomlar üstünde olması bölünmeyi karmaşıklaştırır. İlk önce çekirdek bölünür. Vücut hücrelerinde, çekirdek ikiye bölünerek kendi eşini yapar. Bu olayda kromozom sayısı, ilk çekirdeğin kromozom sayısına eşittir. Buna mitoz bölünme denir. Fakat üreme hücrelerinde çekirdek dört tane, kromozom sayısı yarıya inmiş çekirdek oluşturur (bu çekirdeklerden bir tanesi üremede, diğer ebeveynden gelen çekirdekle birleşerek yine eski kromozom sayısına ulaşır). Buna mayoz bölünme denir. Mitoz ya da mayoz bölünmeden sonra sitoplâzma bölünür. Böylece ökaryotlardaki bölünme de tamamlanmış olur.Yapılan Yorumlar

Yorum Yapın