Articles by Admin

Kaplan

Memeliler (Mammalia) sınıfının, yırtıcılar (Carnivora) takımının, kediler (Felidae) familyasında Asya’ya özgü türlere verilen genel ad. Boyları,…

Kapitülasyonlar

Sözlük anlamıyla; bir ülkenin, vatandaşlarının zararına olacak şekilde yabancılara verilen ayrıcalıklar. Osmanlı Devleti’nde Kanuni Sultan Süleyman…

Kapitalist

Sermaye (kapital) sahibi olan ve bu sermayeyle bir girişimde bulunan kimse; sermayeci, sermayedar. Ayrıca menkul değerlere…

Kapibara

Kemirgenler sınıfına ait bir türe verilen addır. Kapibaralar yaşayan en büyük kemirgenlerdir. Uzunluğu 1,25 m, ağırlıkları…

Kapalı Tohumlar

Yumurtacıkları yumurtalık tohumları meyvenin içinde bulunan bitkileri kapsayan genel şube (Angiospermae). Birçenekliler ve ikiçenekliler diye iki…

Kapadokya

Orta Anadolu’nun güneydoğusundan doğuya doğru uzanan tarihî bölge. Bugün Kapadokya adı, yalnızca Göreme-Ürgüp bölgesi için kullanılmaktadır….

Kanyon

Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar akarsu vadisi. Kanyonlar genellikle kalker, kumtaşı vb….

Kanyak

Bir tür içki; konyak. Alkol derecesi yüksek, özel kokulu; sarımtırak renkte olup konyağın Türkiye’deki patent adıdır.

Kanun (Çalgı)

Bir incesaz çalgısı. Bir köşesi kesilmiş dikdörtgen biçiminde tahta bir tekne üzerine teller geçirilerek yapılmıştır. Kucakta,…

Kanton

İsviçre Konfederasyonu’nu oluşturan devletlere ve Fransa’da yönetim bölümlerine verilen ad. Fransa’da kantonlar yönetim çevresinden küçük, komünden…

Kanto

Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri. Kantonun, Avrupa kentlerinden…

Kantat

Küçük veya büyük bir salonda ya da kilisede seslendirilmek üzere çalgı eşliğinde tek ya da çoksesli…

Kantaron

Bileşikgillerden, bir yıllık küçük bir bitki (Erythraea centaurium). Ilıman bölgelerde yaygın olarak yetişir. Hekimlikte iştah açıcı,…

Kantar

Ağır cisimleri tartmaya yarayan araç. Bir kefe ve kefesi boşken yatay duran bir koldan oluşur. Birinci…