Atatürkün Sanata Verdiği Önem Nedir Vikipedi

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem Kısaca Açıklayalım

Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan hemen sonra toplumsal alanda bir çok adımlar atarak Türk milletinin kültürel alanda gelişimine dikkat çekerek Kültür ve sanat alanlarında bir çok yenilikler yaparak gelişiminin şart olduğunu dile getirmiştir.

Cumhuriyet yıllarında Ankara Lokanta ve otel bulunmazken, Mustafa Kemal Avrupaya resim, müzik gibi sanat dallarını ilgilendiren alanlarda tahsil yapmaları için insanları göndermiştir.

Atatürk, Ülkenin yeniden yapılanması döneminde, milli kültürümüzü ele alıp yansıtan bir sanat anlayışının oluşması adına büyük adımlar atmıştır. Atatürk, sanatın Türk Milleti için ne kadar önemli olduğu şu cümleler ile ele almıştır.

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir.
Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.

Atatürk sanat alanındaki çalışmalarına il olarak mimariyle başlamıştır. Türkiye’nin modern bir mimarisinin olması için Almanya’dan şehir planlamacıları ve mimarlar getirtmiştir. Bu uzmanların yönlendirmeleri sonucu mimari alanda yeni bir yol çizilmesini sağlamıştır. Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı binaları bu dönemin ilk ürünleridir.