Abdal Musa (14. yy) Derviş. Kimdir Hayatı Nedir Vikipedi

Sponsorlu Bağlantılar


14. yy’da yaşayan, hayatı ve faaliyetleri hakkında kesin bilgilere sahip olunamayan dervişlerden biridir. Güldeste sahibi ismail Beliğ’e göre, Bursa’nm fethinden Önce Buha-ra’dan gelen kırk abdaldan bin olan Abdal Musa’nın hem Bursa’da, hem de Antalya’nın Elmalı ilçesinde mezarı olması tarihçilerin işini daha da zorlaştırmaktadır.

Tasköprîzade ve Hoca Sadeddin Efendi gibi tarihçiler onu Orhan Gazı ve Geyikli Baba ile muasır göstermektedir. Abdal Musa bazı kaynaklarda A/.erbaycan’ın Hoy şehrinde doğduğu, mürşidinin de Yatağan Baba adında bir derviş olduğu kaydedilmektedir.

Zamanla Bektaşi geleneklerinin ayrılmaz şahsiyetlerinden biri haline gelen Abdal Musa Kaygustız Abdal Menafy-£/’nda Kaygusuz’un da mürşidi olarak görülmektedir. 17. yy’da Elmalı’daki tekkeyi ziyaret eden Evliya Çelebi burada ehlisünnet esaslarına bağlı üç yüzden fazla mücerret dervişin yaşadığını kaydetmiştir. Abdal Musa’ya ait bazı şiirler nakledılıyorsa da bunların ona aidiyeti kesin değildir.

Bibi. Evliya Çelebi, II, 46; Mehmed Şemseddin, Yadigâr-t Şemsî, (Bursa Dergâhları), Bursa, 1997, s. 27; F. Köprülü, “Abdal Musa”, Tür{Hal% Edebiyatı Ansiklopedisi, ist., 1935, c. I, s. 61; O. Köprülü, DÎA, I, 64.

MUSTAFA KARA
“Abdal Musa (14. yy) Derviş. Kimdir Hayatı” için 4 cevap               

  1. ya kardeşım ne biçim edebiyatınız varmış yav bız ne istiyoruz karşımıza ne çıkıyor ne ayagsız yav

  2. sınavda edebi kimliği isteniyoo

  3. ben bunu beklemiyordm düzgn birşey çıkartn edebi kişiliğini istyorum runyaya katılıym

  4. edebi kişiliğini istemiştim bu kadar bilgi vermenize rağmen hiç işe yaramadı LÜTFENNNNNN bundan sonra konu başlıklarına göre bilgi verin DEVAMINI DİLERİM…………

Lütfen Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın