Antikor

Vücuda giren herhangi bir yabancı maddeye karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleri. Mikrop, toksin (mikropların salgıladığı…

Antibiyotikler

Bir mikroorganizma tarafından (bakteri, mantar, virüs, vb.) yapılan ve başka mikroorganizmaları öldüren veya üremelerine mani olan…

Antabuse

Alkolün esiri olmuş şahısları, alkolden soğutmak için kullanılan bir ilaç. İçindeki maddeden dolayı disülfiram olarak da…

Anne Sütü

Bir annenin memelerinden gelen süt: Yeni dünyaya gelen çocuğun hayatiyetini devam ettirebilmesi beslenmesine bağlıdır. Anne sütü,…

Anjin

Ağzın içinde, yutağın başlangıcında, sağ ve solda bulunan bademciklerin iltihabı. Çok rastlanan bu hastalık, kendi yaptığı…

Anestezi

Acı hissinin veya ağrının belli zaman için bertaraf edilmesi. Yunanca’da “Hissizlik, ağrısızlık” anlamına gelen “Anestesia” kelimesindan…

Anemi (Kansızlık)

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar), hemoglobinin (oksijen taşıyan protein) veya her ikisinin eksikliği. Kansızlık (anemi) çeşitli…

Anatomi

Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıp bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın kabul edilen…

Amfizem (Fıçı Göğüs)

Akciğerdeki hava yollarının son kısmı olan küçük hava keseciklerinin (alveol) aşırı derecede genişlemesi durumuna “amfizem” denir.Mikroskop…

Ameliyathane

Hastanede, cerrahi müdahlalerin yapıldığı yer. Ameliyathanenin, ameliyat yapan doktorun (operatör) rahat çalışmasını sağlayacak, hastayı tehlikeye atmayacak…

Ameliyat

Cerrahi Müdahele Şirüji Bir operatörün cerrahi tedavi amacıyla hastanın vücudu üzerine yaptığı kesme, yarma ve dikme…

Alyuvarlar

Kırmızı kar hücreleri. Alyuvarlar (eritrositler) dolaşım sistemi içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar. Bu taşıma işlemi, alyuvarın…

Allerji

Çeşitli yollarla vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddelere karşı, organizmanın göstermiş olduğu tepkiye bağlı belirtiler. Bu…

Alkolizim

Bedeni, zihni ve sosyal yıkım yapmasına rağmen devamlı arttırarak alkol almak hastalığı. Alkolizm meydana geldikten sonra,…

Alın

Kaşların üstünden, saç bitim mahallinin başlangıcına kadar olan yüzün ön kısmı. Alın derisinin hemen altında yağ…

Albüminüri

İdrarda, serum albümin ve globülin gibi proteinlerin bulunması halidir. Genellikle böbrekfonksiyonlarındaki bir bozukluğun belirtisidir. Diğer bazı…

Albümin

Basit proteinlerin bir sınıfı. Hayvan ve bitki dokularında bol miktarda bulunur. Tabiatta bir protein çeşidi olan…

Albinizim

Deride, saçlarda ve gözlerde boya maddesinin irsi olarak yokluğu. 20.000 de bir insanda görülür. Genel albinizimde…