Ameliyathane

Hastanede, cerrahi müdahlalerin yapıldığı yer. Ameliyathanenin, ameliyat yapan doktorun (operatör) rahat çalışmasını sağlayacak, hastayı tehlikeye atmayacak…

Ameliyat

Cerrahi Müdahele Şirüji Bir operatörün cerrahi tedavi amacıyla hastanın vücudu üzerine yaptığı kesme, yarma ve dikme…

Alyuvarlar

Kırmızı kar hücreleri. Alyuvarlar (eritrositler) dolaşım sistemi içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar. Bu taşıma işlemi, alyuvarın…

Allerji

Çeşitli yollarla vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddelere karşı, organizmanın göstermiş olduğu tepkiye bağlı belirtiler. Bu…

Alkolizim

Bedeni, zihni ve sosyal yıkım yapmasına rağmen devamlı arttırarak alkol almak hastalığı. Alkolizm meydana geldikten sonra,…

Alın

Kaşların üstünden, saç bitim mahallinin başlangıcına kadar olan yüzün ön kısmı. Alın derisinin hemen altında yağ…

Albüminüri

İdrarda, serum albümin ve globülin gibi proteinlerin bulunması halidir. Genellikle böbrekfonksiyonlarındaki bir bozukluğun belirtisidir. Diğer bazı…

Albümin

Basit proteinlerin bir sınıfı. Hayvan ve bitki dokularında bol miktarda bulunur. Tabiatta bir protein çeşidi olan…

Albinizim

Deride, saçlarda ve gözlerde boya maddesinin irsi olarak yokluğu. 20.000 de bir insanda görülür. Genel albinizimde…

Akyuvarlar

Kanın beyaz veya renksiz hücreleri. Akyuvarlar mimroplara karşı vücudumuzun başlıca koruyucusudur. Bunların birkaç çeşidi olup bir…

Akupunktur

İğne batırmak suretiyle yapılan “uzak doğu” meşeli bir tedavi sanatı. Acus; iğne ve punctura; batırma kelimelerinden…

Akciğerler

İnsandaki solunum sisteminin en önemli organı. İnsandan başka birçok omurgalı hayvanlarda da akciğerler, solunum organı olarak…

Ağrı

Ağrı hissini herkes bilir. Buna rağmen ağrıyı tarif etmek zordur ve neticede anlaşılmayabilir. Ağrı genellikle doku…

Aıds Hastalığı

AIDS: (Kazanılmış immün yetmezlik sendromu) HIV (Humun immunodeficieny virus=immun yetmezlik virüsü) ile meydana gelen ve insanın…

Ağız

Önde dudaklardan başlayıp, arkada geniz ve yutak boşluğu ile nihayetlenen, yanlarda yanakların, üst ve alt çenenin…

Aft

Bir çocuğun asıl sebebi bilinmeyen, ağızda, dudaklarda ve dil sathında küçük (ülserler) doku harabiyetleri ile seyreden…

Adet (Aybaşı)

Rahimden belirli aralıklarla kan ve kanlı sıvının atılması. Kan görüldüğü andan, kesildiği güne kadar olan günlerin…