Osmanlı Devleti

Ansiklopedi

 • Parana Irmağı
 • Parana Irmağı, Güney Amerika’da ırmak. Uzunluğu, Rio de la Plata haliciyle birlikte 4 000 km. Brezilya Platosu’nun güneydoğusunda, Grande ve Para-naiba ırmaklarının birleştiği yerden başlar. Güneybatı yönünde akarak Buenos Aires yakınında Rio de la Plata haliciyle

Astronomi

 • Himalia (uydu)
 • Himalia, Jüpiter’in doğal uydularından biridir. En büyük ve ilk keşfedilen üyesi olduğu için, düzensiz yörüngeli Himalia uydu grubuna adını vermiştir.  

 • Rize Tanıtım Son Yazılar

  • İslâm dîninde, hadden daha hafif cezâyla cezâlandırma. Lügatte “edeplendirmek” demektir. Had, miktârı dinde kesin olarak bildirilmiş olan cezâdır. Ta’zîr cezâsı böyle değildir. Ta’zîrin cinsini ve cezânın miktârını hâkim tâyin eder. Ta’zîr cezâsı çeşitli

  • Alm. Sarg (m), Fr. Cercueil (m), bière (f), İng. Coffin, bier. Meyyitin, ölünün taşınmasına veya kabire konulmasına yarayan âlet, sandık. Tâbut, cenâzenin taşınmasını kolaylaştıran bir vâsıtadır. Bir sandık şeklinde olup, uzunluğu ve genişliği bir insanın

  • Alm. Märtyrer (m), Fr. Martyr (m), İng. Martyr. Allah yolunda canını fedâ eden, dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslüman. Şehit; harp meydanında düşman tarafından, hükümete karşı gelen âsiler tarafından veya yol

  • MÜSLÜMAN; Alm. Muslim (m), Fr. Musulman (m), İng. Muslim. İslâm dînine inanıp kabul eden. Îmân edip de, ibâdet edene “Müslüman” veya “Müslim” denir. Mümin de, müslim ile aynı mânâdadır. Müslüman, Arapça (müslim) kelimesinin Farsçadaki şeklidir.