Sabah Namazı Nasıl Kılınır Ned

Sabah Namazı Nasıl Kılınır İle İlgili Bu Makalemizde Sizlere Gerekli Dini bilgileri vermeye çalışacağız. İlk ...

Dini Bilgiler
Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir

Kurban kesmenin Şartları ile İlgili Olarak sayfamızda sizlere İslami Bilgiler vereceğiz. İçeriğimizde Kurban kesmenin Şartları ...

Dini Bilgiler
Hangi Hayvanlar Kurban Edilir Vikip

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Kurban edilecek hayvanlar; koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan ...

Dini Bilgiler
Kurban Kimlere Farzdır Nedir Vikip

Kurban Kimlere Borçtur? Kurban, mukim olan ve sadaka-i fıtır nisabına malik olan her kadın ve ...

Dini Bilgiler
Kurban Nasıl Kesilir Nedir Vikiped

Kurban nasıl kesilir? Mehmet Talü Kurban edilecek hayvan ite-kaka değil, inicitilmeden kesilecek yere götürülmelidir. Kurban ...

Dini Bilgiler
Kıyamet Ne Zaman Kopacak Nedir Vik

Kıyamet Ne Zaman Kopacak? Kur’an, Kıyâmet olayının kesinliğini, yakınlığını bildirdiği, hatta oluş biçimine ilişkin tasvirler ...

Dini Bilgiler
Kıyamet Alametleri Nelerdir Vikipe

Kıyamet Alametleri Küçük Alâmetler Kıyamet gününün yaklaşmakta olduğunu haber veren belirtiler. – Kıyamet Alametleri İnsanların ...

Dini Bilgiler
Kuranda Geçen Bebek İsimleri Nedi

Evet Değerli dostlar Bir Çoğumuz merak etmişizdir Yüce Kitabımızda Acaba hangi İsimler Geçmektedir Diye. Şimdi ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Soyu (Peygamberimiz

Muhammed aleyhisselâmın nûru, Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gelmiştir. Kur’ân-ı kerîmde ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Doğumu (Peygamberim

Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin İsimleri (Peygamber

Peygamber efendimizin en çok söylenilen ismi “Muhammed”dir. Bu isim, Kur’ân-ı kerîm’de Âl-i İmrân sûresi 144. ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Çocukluğu (Peygamb

Sevgili Peygamberimiz doğduktan sonra dokuz gün kadar annesi Âmine Hâtun tarafından emzirildi. Sonra Ebû Leheb’in ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Evliliği (Peygamber

Muhammed aleyhisselâm yirmi beş yaşındayken ilk olarak hazret-i Hadîce ile evlendi. Hazret-i Hadîce, Kureyş kabîlesinin ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Gençliği (Peygambe

Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm, daha gençliğinde Mekke halkı arasında, diğerlerinden farklı ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Veda Haccı (Peygamb

Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Peygamber Oluşu Ned

Muhammed aleyhisselâm daha otuz yedi yaşında iken gâibden “Yâ Muhammed” diye nidâ olunduğunu duyardı. Otuz ...

Dini Bilgiler
Hz. Muhammedin Ölümü (Peygamberi

Peygamberimiz Vedâ Haccında Mina’da bulunduğu sırada; “Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah’ın dînine ...

Dini Bilgiler
Arabaya Binerken Okunacak Dua Nedir

“Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün.” (Allah’ın ...

Dini Bilgiler

Önceki Sayfa