Ekmek Nasıl Yapılır Hangi Aşamalardan geçer Nedir Vikipedi

 • 24 Kasım 2011
 • 2.585 kez görüntülendi.

Ekmek Nasıl Yapılır Hangi Aşamalardan geçer Buğdayların yabancı maddelerden temizlendikten sonra tavlanarak değirmenlerde un ve irmik haline getirilmesi işlemine öğütme adı verilmektedir. Bu dersimizde önce buğdayın öğütülmesi işlemini, daha sonra ekmek yapımını göreceğiz.

BUĞDAYIN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN YAPIMI

Buğdaylar değirmenlerde iki şekilde öğütülmektedir.
1. Taş değirmenlerde öğütme
2. Valsli değirmenlerde öğütme

1. Taş Değirmenlerde Buğdayın Öğütülmesi
Taş değirmenler altta sabit, üstte dönen iki taş diskten ibarettir. Genellikle zımpara taşı veya diğer sert taşlardan yapılırlar.Buğday merkezden sürekli olarak verilir ve önce taşın orta kısımlarında kırılır, daha sonra dış bölgelerde inceltilerek kenarlardan un halinde alınır.Taş değirmenlerde danenin kabuk, endosperm (nişastalı, unlu kısım) ve embriyo kısımları ile birlikte inceltilerek un haline getirilir.Bunlar birbirlerinden ayrılmadığı için taş değirmenlerden elde edilen unların kül miktarları yüksek, renkleri esmer ve ekmeklik kaliteleri de düşük olmaktadır. Ayrıca istenilen ölçüde kabarmamaktadır.

Taş değirmenlerin alt kısmına konulan bir elek yardımı ile kaba kepeğin bir kısmı ayrılarak unun kalitesi biraz daha yükseltilebilir.Taş değirmenlerden elde edilen unların muhafazası daha güçtür. Eğer bu unlar oda sıcaklığında uzun süre (8-10 ay) bekletilirse acılaşma ve diğer olumsuz gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle taş değirmen unları kısa sürede tüketilmelidir.

2. Valsli Değirmenlerde Buğdayın Öğütülmesi:
Taş değirmenlerde öğütme işlemi bir defada yapıldığı halde Valsli (Toplu) değirmenlerde buğday çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra un haline gelir.Un ekmeklik buğdaylardan yapılmalıdır.

Bu aşamaları 7 grup altında toplayabiliriz.
1. Buğdayın alımı ve depolanması
2. Buğdayın temizlenmesi ve yabancı maddelerden ayrılması
3. Buğdayın yıkanması
4. Buğdayın tavlanması
5. Buğdayın valslerde un haline getirilmesi
6. Eleme
7. Ambalajlama ve depolama

1. Buğdayın alımı ve depolanması :
Çeşitli yerlerden un fabrikalarına gelen buğdayların öğütülünceye kadar depolarda uygun şartlarda bekletilmeleri gerekir.Airtronik valslerle buğday üreten fabrikadan görünüm. Aksi halde buğdaylar bozularak kullanılamaz hale gelir veya ekmeklik kalitesinde olumsuz gelişmeler olur. Bu nedenle buğdaylar depolanırken danenin nem oranına ve ortamın sıcaklığına dikkat etmek gerekir.

Danedeki nem oranı %10-14 olursa ve depo koşulları da uygun ise daneler bozulmadan uzun süre saklanabilir. Oysa danedeki nem oranı %14 ün üzerine çıkarsa yada ortamın nem oranı yüksek olursa danede solunum ve küflenme hızlanır. Buda ürünün kısa sürede bozularak kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Bu nedenlerle depolanacak buğdayların nem oranı yüksek olmamalı, depolar iyi muhafaza edilerek ortam şartlarından etkilenmeyecek bir durumda olmalı, havalanabilir yapıda olmalıdır.Kuru taş ayırıcısı.

2. Buğdayın temizlenmesi ve yabancı maddelerinden ayrılması
Buğdayın içinde toz, toprak, sap, saman, yabancı ot tohumları vb. yabancı maddeler bulunabilir. Bunlar öğütme sırasında valslere zarar verebileceği gibi unun rengini, bileşimini ve ekmeklik kalitesini bozarlar.Bu nedenle valsli sistemde bu gibi yabancı maddelerin ortamdan uzaklaştırılması için çeşitli kısımlar bulunur.
Örneğin;
– Büyüklük ve şekil farklılığından yararlanarak yabancı ot tohumları ayrılır. Bunun için kalbur veya elekler kullanılır.
– Hava akımı ile sap, saman, çöp, toz vb. hafif kısımlar ayrılır
– Mıknatıslarla ****l parçalar ayrılır
– Özgül ağırlık farkı ile de toz, kum vb. ayrılır. Elektro mıknatıslarla  parçalar temizlenir.

3. Buğdayın yıkanması
Buğday yıkama makinalarında ters akım usulune göre yıkanır ve üzerindeki su santrifüjle ayrılır.
Yıkama şu faydaları sağlar.
a) Buğdayın yarık kısmında kalan toz, toprak parçaları ile sürme, rastık vb. uzaklaştırılır.
b) Unun düzgün olmasını sağlar
c) Unun rengi daha beyaz olur
d) Unun kül miktarı azalır
e) Dış kabuk gevşetilerek valslerde daha kolay un haline gelir.

4. Buğdayın tavlanması:
Buğday danesinin yapısını öğütmeye en elverişli hale getirmek için buğdaya belli oranda su verilmesi işlemidir.
Tavlamada üç önemli faktör vardır.
a) Nem oranı
b) Sıcaklık
c) ZamanGenellikle yumuşak buğdaylar %15-15,5, sert buğdaylar %16-16,5 nem içerecek şekilde tavlanır.Sıcaklık olarak 27-30°C uygundur. Zaman suyun sıcaklığına bağlı olmakla birlikte genellikle 8 saat civarındadır.

5. Valslerde öğütme:
Kabuk (kepek) ve embriyoyu unlu kısımdan ayırmak ve endospermi (unlu ve nişastalı kısım) küçülterek un haline getirmek valsler sayesinde olur.
Değirmenlerde iki tip vals bulunur.
1. Kırma (dişli) valsler
2. Öğütme (düz) valsler
Kolay gelsin, bereketli olsun.
Unun öğütülmesi işlemi tek valste yapılmaz. Aşama aşama yapılarak her defasında elenir ve ince kısımlar ayrılır, kalın kısımlar tekrar öğütülür. Vals yüzeyine buğdaylar eşit dağılmalıdır. Valslerin üzerine eşit yüklemenin yapılmaması veya vals aralıklarının iyi ayarlanmaması ürün kalitesini olumsuz yönde etkiler.

6. Unun elenmesi:
Valsten geçen kırma, irmik ve un elekler aracılığıyla birbirinden ayrılır. Elekler kapalı bir sistem içerisinde hareket eden farklı gözenek yapılarının üst üste yerleştirilmesi ile oluşmuştur. Kırma ve irmik ayırmada kalaylı çelikten yapılmış tel elekler kullanılır. Un eleklerde ise naylon, perlon, ipek gibi materyaller kullanılmaktadır.
Kırma, irmik ve unun birbirinden ayrıldığı değişik kasalar.

7. Ambalajlama ve çuvallama:
Unlar kağıt veya değişik materyallerden sentetik olarak yapılmış torba veya paketlerde piyasaya verilir. Ambalajlar ne çeşit olursa olsun yeni ve unu iyi koruyacak durumda olmalıdır.Unun depolanma yerlerinde çok iyi muhafazalı, serin yerler olmalı, un çuvallarının altında ızgaralar olmalı ve pencereler muhafazalı olmalıdır.

EKMEK YAPIM TEKNOLOJİSİ
Gerek dünyada gerekse ülkemizde en önemli gıda maddesi olan ekmek; un, tuz ve mayanın su ile karıştırılarak yoğrulmasıyla yapılan hamurun belli şartlarda fermantasyona bırakılması ve yine belli şartlarda fırında pişirilmesiyle elde edilen bir gıda maddesidir.

Ekmek yapımını un hamura hazır hale getirildikten sonra 5 aşamada inceleyebiliriz.
1 . Hamurun yoğrulması
2. Ara dinlendirme
3. Şekil verme
4. Fermantasyon (mayalama)
5. PişirmeEkmeğimizi çiftçimize borçluyuz.
Unun hamura hazırlanmasıEkmeğin kalitesi açısından unun önemi çok büyüktür. Ekmek sanayiinde kullanılacak unun her şeyden önce sert ekmeklik buğdaydan yapılmış olması gerekir. Un hamur haline gelmeden önce depolarda belli bir süre dinlendirilmesi kalite açısından önemlidir. Fabrikadan yeni çıkmış un iyi kalitede olsa da hemen kullanılırsa iyi sonuç vermez.
Bu nedenle un 7 – 10 gün uygun depolarda bekletilmelidir. Bekletilerek dinlendirilmiş unun bir elek sisteminden geçirilerek elenmesi gerekir. Eleme sırasında un havalanır, gluteni gelişir, un daha düzgün yapı kazanır, varsa içerisindeki yabancı maddeler ayrılır. Böylece elenen unların ekmekleri daha temiz ve daha kaliteli olur.

1. Hamurun yoğrulması Elenen unlar yoğurma kabına alınır. Yeterli oranda maya ve tuz katıldıktan sonra una kaldırabileceği oranda su verilerek belli bir süre yoğurulur. Yoğurmada dikkat edilecek noktalardan önce bu maddelerin özellikleri gözden geçirelim.

Maya: Ekmek sanayiinde saf maya (Saccaromiyces Serevicia) türleri kullanılmaktadır. Bunlar yaş veya kuru şekilde piyasada bulunmaktadır. Maya uygun olmayan şartlarda kısa sürede özelliklerini kaybetmekte veya bozularak kullanılamaz hale gelmektedir. Bu nedenle taze olarak kullanılması veya buzdolabında saklanması gerekir.Una katılacak maya miktarı ise hamura katılan diğer maddelere göre değişmekle birlikte genellikle % 3-4 yeterli olmaktadır.Tuz:
Ekmeğe tat ve aroma vermek amacı ile katılan tuzun ekmek kalitesine ve bayatlamamasına da küçümsenmeyecek derecede etkili olmaktadır.Ayrıca tuz katılarak yapılan ekmekler tuzsuz ekmeklere göre daha iyi kabarmaktadırlar.Katılacak tuzun mutfak tuzu veya sofralık tuz niteliğinde olması, yabancı madde ihtiva etmemesi yine ekmeğin kalitesi açısından önem taşımaktadır. Sanayi tuzu niteliğinde olan tuzlardan yapılan ekmeklerin başta rengi olmak üzere kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Ekmeğe katılacak tuz oranı %1,5-2 dir. Sanayi ölçüsünde yapılan ekmeklerde tuz oranının %1,5 u geçmemesi gerekir. Çünkü Gıda Maddeleri Tüzüğü ekmeğe en fazla %1,5 oranında tuz katılmasına izin vermektedir.

Su: Ekmek yapımında kullanılacak suyun içilebilir nitelikte yani sağlık açısından sakınca yaratmayan, temiz ve berrak olması gerekir. Diğer yandan ekmek kalitesi açısından suyun orta sertlikte olması uygundur.Yoğurmada dikkat edilecek en önemli nokta verilecek suyun miktarıdır. Ayrıca şu noktalara da dikkat etmek gerekir.- Tuz ve maya katılırken bu iki maddenin birbirine temas etmemesi gerekir.- Mayanın parçalanarak un yüzeyine dağıtılmaması gerekir.- Yoğurma süresi iyi ayarlanmalıdır, kıvamında yoğrulmuş hamurun yüzeyi düzgün bir yapıdadır ve ele yapışmaz.Kıvamında yoğrulan hamurlar 20-30 dakika kazanlarda bırakılarak dinlendirilir.

2. Ara dinlendirme:
Kazanda 20-30 dakika bekletilen hamurlar istenilen büyüklükte kesilerek elle veya makina ile yuvarlak şekil verilir. Daha sonra ara dinlendirme ünitesine gelir ve burada 15-20 dakika bekletilirler.

3. Şekil verme:
Ara dinlendirme makinasından çıkan hamurlara elle veya makinalarda tekrar şekil verilir. Böylece içerisinde oluşan gaz veya hava uzaklaştırılmış olur.

4. Fermantasyon (mayalama):
Şekil verilmiş hamurlar fermantasyon odaları veya istim odaları denen mayalama odalarına gelir. Burada 20-30 dakika bekletilerek hamurun kabarması sağlanır. Mayalama odaları nemli ve ısısının 28-30°C olması gerekir. Duvarlar ve zemin ısı ve nemden etkilenmeyecek beton, karo veya fayanstan yapılmış olmalıdır.

5. Pişirme:
Mayalama odalarından çıkan hamurlar pişme ünitelerine gelirler. Bilindiği gibi pişme fırın denilen bölmede yapılır.Hamurlar fırına verildiği zaman buhar verilerek ortamın nemlenmesi sağlanmalıdır. Böylece ekmeklerin renkleri düzgün ve parlak olur. Pişirme işlemi 20-25 dakika sürer. Pişen ekmekler soğutma bölümlerine alınır. Soğutulduktan sonra uygun kasalarda tüketim merkezlerine gönderilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 49 YORUM
 1. berkeren diyor ki:

  arkadaşlar bunun sayesinde ders içi not 100

 2. sena nur diyor ki:

  çok güzelmiş teşekkür ederiz

 3. Anonim diyor ki:

  güzellllllllllllllll çok beğendim

 4. anonim diyor ki:

  istediğim şeyi bulamadım ve çok uzun

 5. anonim diyor ki:

  doğrusu hiç bir şey anlamadım ve çok uzun

 6. misafir diyor ki:

  uzun yazı

 7. sevgi diyor ki:

  Süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ve çok da lezizzzzzzzzzzzzzzzz ımmmmmmmmmm bayıldım

 8. ekmek diyor ki:

  sofraların vazgeçilmesi olan ekmek ne zorluklarla gelir 9 aşamadan geçer bu 9 aşama sonunda yenmeye hazır olur şimdide ekmek taşı hakkında internetten gir şuan fazla zamanım yok
  bilinmeyen

 9. atlı koboy diyor ki:

  of çok güzel ögrendik artık böyle yapıcam ben önceden una hamam böcegi koyodum

 10. otuncimi diyor ki:

  çok uzun

 11. azra artan diyor ki:

  çok güzel ama ekmeği israf etmeyelim

 12. elif diyor ki:

  ben bu yazıyı yazana kadar 2015’e gireriz.

 13. Anonim diyor ki:

  çok uzun yazı

 14. Emir Diyorki diyor ki:

  adasadas Saol Doğru

 15. sevilay diyor ki:

  ekmek çok güzel birşey

 16. cem diyor ki:

  Çok uzun yaaaaaaaaa

 17. sude diyor ki:

  çok saçma yazmışlar bidaha bu siteye girmiyecem

 18. rüya pekkan diyor ki:

  benim bunu yazmam iki yıl alır

 19. EDA diyor ki:

  BEN BİR ÖGRETMENİM ÇOK UZUN AMA BILGİLİ

 20. rüya diyor ki:

  çok uzun ya bu ne ben bunu nasıl yazacağım satırlara sığmaz bu

  offfffffffffffffffffffffffffffffff yaaaaaaaaaaaaaa

 21. rüya diyor ki:

  çok uzun ya bu ne ben bunu nasıl yazacağım

 22. nesrin diyor ki:

  çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 23. eda diyor ki:

  çok uzunnnnnnnnnnnn

 24. ırmak diyor ki:

  oha bee bu nedir bukadar yazıyı nah yazarım

 25. Anonim diyor ki:

  iğrenç çok uzun

 26. ece diyor ki:

  ögretmren bir ev ödevi verdi diye elerim koptu sonrada yok neymiş efendim çooook kısaymış ta kısa yazmamışım diiiiiiiiiiiiiiiiyOR

 27. çiçek diyor ki:

  çok güzellllllllllllllllllllllllll olmuş.size teşekkür ederimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ommaygat…..

 28. ibrahim y diyor ki:

  biz ne yazıyoz bunlar ne cıkarıyorlar ya (resimli istiyorum aşama aşama)

 29. Anonim diyor ki:

  merhaba…
  oldukça güzel bir site olmuş teşekkürler..
  benimde bir sorum var aslında aradığım ekmek taşı nedir.? nasıl yapılıyor yada nerde bulunuyor.? birde ekemek taşında pişen ekmeğin özelliğini merak ediyorum..
  bilgilendirirseniz sevinirim…
  başrılarınızın devamını diliyorum…
  saygılaımla. esma

 30. berra ceyda umutlu diyor ki:

  ommaygat bence çok uzun ve anlamsız olmuş.

 31. selma tezcan diyor ki:

  tamam bu konuda çok bilgilisiniz ama ilkokul çocuğuna indirgeyin bu bilgileri ne bu dalga geçer gibi ,

 32. Ata diyor ki:

  Bu ne yaaaaa çok uzun bida bu siteye girmeeeem bu ne uzunluuk beeeeeee :(

 33. nazım diyor ki:

  çok güzel

 34. selma diyor ki:

  çok güzel bu sayede ekmek nasıl yapıldıgını ögrendikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yazana çok teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 35. ben yağmur nur diyor ki:

  ne buya ennemin anlatmasi daha kolaydi anlamiştim bari keşke omudediğini yazsaydım

 36. ben bir justinim diyor ki:

  selam…..

 37. Sıla ...... (isim vermeyiz) diyor ki:

  Öncelikle üç şey söylemek istiyorum.
  1- sorması ayıp sence benim bu kadarı için vaktim varmı?
  2-bence nakzemeleri ve nerde yapıldığını ayır farklı bir yere tarifini yaz onsanlara genellikle o lazım oluyor.
  3-ekmeğin yapımında ekmeğin hangi aletlerle yapıldığını yazarmısın?

 38. ayşe diyor ki:

  bu ne be bu kadar uzun şeyi yazacak vaktim var sanki benim

 39. elif diyor ki:

  bence ne öğretmen bizi ilgilendirir ne de başka kimse bence emek var bide sen eksi atsanda hocam siz bu ödevleri internetten araştırın diosunuz.yaklısın diyenler :d

 40. bela diyor ki:

  kısa olsa :)

 41. özcan diyor ki:

  ben ne istiyorum onlar bana ne çıkarıyorlar

 42. büşra diyor ki:

  çok uzun

 43. defne diyor ki:

  ben bir öğretmenim ben bu ödevi öğrencilerime araştırsılar diye verdim ama internetten bakıp yacakları için ben de burdan bütün siteleri tarıyorum yarın aynısını öğrencide görürsem eksi koyucam bu eksiler zamanla karneye geçicek sizde burdan baka baka yzmayın araştırın okuyun deftere kağıda vb. yerlere anladığınız kadarını yazınız

 44. Anonim diyor ki:

  ekmeğin başından sona kadar anlatmışşınız. ama benim aradığım değil

 45. negatcos diyor ki:

  çok güzel anlatmiş , beleşçiler sizi burdan alıp yazacaksın özetini çikarın . biraz terleyin başkasının yazdıgını alıp yazıp, ben yazdım diye göstereceksınız .

 46. ceyda diyor ki:

  ooooooooooooooooo;

 47. el çocuğu diyor ki diyor ki:

  öğretmene ödev anlatıcam niye doğru düzgün yazmıyorsunuz siz salakmısınız arkadaşım öğretmen yoksa puan kırar kaç verir biliyormusunuz sıfır veya bir verebilir yani demek istediğim şu ekmele ilgili hiç bir şey yazmıyor ve çok salakça anladınız mı beni şimdi ayyyyyyyyy ocakta yemeğim vardı hadi daha sonra konuşuruz şimdi gitmem lazımmmmmmmmmmmmmmmmmmm aaaaaaaaaaayyyyyyyyyyy geldim çatlayıp patlamayın anladınız mı

 48. gizli diyor ki:

  zaten hep şu annemle kavga ediyorum

 49. yabancı diyor ki:

  ekmek tarlaya ekilip hangi aşamalardan geçip günümüze geldini örenmek istiyorum bana yardım ede bilirmisiniz 3. sınıfların anlaya bileceği dilden bu ödev karnrye yansıcak nolur çozüm verin nolur

BİR YORUM YAZ